Sörjande

Att förlora en kär människa är svårt. Sorgen har många ansikten, och till en början känns
allt overkligt, fjärran och svårt att förstå. Småningom kommer kanske andra reaktioner,
känslor och frågor i stället.

Var och en har rätt att sörja på sitt eget sätt och i sin egen takt, men sorgen kan bli litet lättare att bära, om Du får dela den med någon.

Sorgegrupp

Vasa svenska församling ordnar varje höst och vår en sorgegrupp. Inbjudan till sorgegruppen sänds till den avlidnes närmaste anhöriga några månader efter dödsfallet. Vår önskan är att sorgen inte är för färsk när Du deltar i sorgegruppen, det är bäst om minst tre månader förflutit sedan Du mist Din kära. Närmare information om sorgegrupper fås av gruppens ledare eller från pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309.

Sidan uppdaterad 18.08.2018 kl. 07:48 av