Samtalstjänst

Vill du tala med någon?
Är du mitt uppe i någon livskris?
Har du problem med någon eller något?
Har du svårt att somna?
Är du ensam?

Ring till Samtalstjänsten!


Ring oss på Samtalstjänsten, tfn 0400 22 11 90

Vi lyssnar varje kväll kl. 20–23.

När du talar med oss på samtalstjänsten får du vara anonym. Vi som dejourerar på samtalstjänsten har fått specialutbildning och har erfarenhet av möten med människor i olika livssituationer. Vi har alla tystnadsplikt!

Samtalstjänsten är konfidentcentrerad vilket betyder att den som ringer bestämmer hur samtalet utformas och vilket ämne som behandlas. Vår uppgift är inte i första hand att erbjuda färdiga svar utan att tillsammans med den som ringer söka en klarare bild av situationen och därigenom eventuellt få syn på nya handlingsvägar.


Chattjouren

Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande. Chattjouren är öppen måndag till torsdag kl. 19–21. Samtalsfönstret är öppet på samtalstjanst.fi då den jourhavande är ledig.

 

Skriv till Samtalstjänsten via webben!


Samtalstjänst har en webbaserad hjälptjänst.

Användaren får svar på sina meddelanden inom sju dagar. Meddelandena arkiveras inte för någon längre tid. De försvinner automatiskt från nättjänsten två månader efter att klienten fått sitt svar. Tjänsten är avgiftsfri.

 

Skriv brev till Samtalstjänsten!

Förutom via telefon, chatt och nätjour erbjuder kyrkan också samtalshjälp året runt via traditionella brev. Brevjuoren är en ny tjänst som inletts i år och ger möjlighet att behandla sin livssituation förtroendefullt genom brev. Jourhavande svarar på brevet om den som sänt brevet satt med namn och adress i brevet.

Brevjouren kan man skriva till på adressen:
Församlingarnas brevjour
PB 201
00131 Helsingfors

Sidan uppdaterad 04.09.2018 kl. 17:02 av