Matbanken

Matbanken förmedlar avgiftsfri mathjälp till hushåll som befinner sig i en tillfällig ekonomiskt svår situation. Matbanken är en del av den helhetsmässiga hjälpen till människan som kyrkan kan erbjuda.

Vem kan få hjälp från matbanken?

Hjälp från matbanken kan de hushåll få, som inte har tillräcklig basutkomst samt personer som av olika anledningar har råkat i ekonomiska svårigheter. Mat-hjälpen är en tillfällig hjälp som kompletterar de stödformer som samhället ger.

Hur blir man matbankens kund?

Hjälp från matbanken kan ansökas på församlingens diakonimottagningar. För att bli klient förutsätts personligt besök hos en diakonitjnsteinnehavare. Mat-hjälpen fås från diakonimottagningen. I samband med att ansökningsblanketten fylls i finns det möjlighet att konfidentiellt diskutera livssituationen. Mat-hjälpen påverkar inte andra stödformer som samhället erbjuder.

Varifrån kommer Matbankens produkter?

Produkterna i Matbanken kommer delvis från EU och delvis köps de in.Matbanken säljer inte produkterna utan de delas ut till personer som är i behov av hjälp.

Vill du donera produkter eller mat till matbanken?

Om du vill hjälpa din nästa som befinner sig i en svår situation så ta kontakt direkt med matbanken. Ekonomiska bidrag kan sättas in på nedanstående konto:

FI1256700820049607
(vid betalning från utlandet anges även BIC-koden OKOYFIH)

Matbanken hör till diakoniarbetet inom de svenska och finska församlingarna i Vasa kyrkliga samfällighet. Vasa socialbyrå, Korsholms finska församling och Kvevlax församling deltar också i hjälpen.

Kontaktuppgifter

Streng Lena
diakonissa, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8361
Streng Lena

Sidan uppdaterad 02.08.2017 kl. 10:57 av