Vigsel

Bokningar
Hindersprövning
Att tänka på
Vigselmusik
Kontaktuppgifter

Bokningar

Bokning av vigselpräst, kantor och kyrka sker via pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309. Om man har bestämda önskemål är det skäl att vara ute i god tid, speciellt sommartid. Följande sommars kyrkor kan börja bokas den 1 december föregående år.

Hindersprövning

Hindersprövning för äktenskapet sker genom ett personligt besök på pastorskansliet minst sju dagar före vigseln eller elektronisk via sidan esteidentutkinta.fi.

Hindersprövningen är i kraft i fyra månader. Om de blivande makarna hör till olika församlingar beställer den församling som handhar hindersprövningen de uppgifter som behövs. Lysning i kyrkan sker numera frivilligt och efter överenskommelse. Kyrklig välsignelse av äktenskap kan ordnas efter borgerlig vigsel.

Att tänka på...

Vem kan gifta sig kyrkligt?
Den som har gått i skriftskola och som är medlem i den evangeliska lutherska kyrkan kan gifta sig kyrkligt. Ifall en av parterna inte tillhör den evangeliska lutherska kyrkan men nog ett annat kristet trossamfund, kan kyrklig vigsel ske. Minst två vittnen ska vara närvarande.

Måste man vara förlovad för att gifta sig?
En förlovning innebär en kvinnas och en mans löfte om att gifta sig och den kan ske med eller utan ringar. Förlovningen saknar numera juridisk betydelse.

Var ska vi börja planeringen?
Ring pastorskansliet så att vigselprästen, kantorn och kyrkan blir bokad. Sommarens vigselkyrkor kan bokas redan den 1 december föregående år.

Hur går hindersprövning till?
Ni kommer personligen, senast sju dagar före vigseln, till pastorskansliet på Skolhusgatan 26 för att fylla i blanketten för hindersprövning. Hindersprövningen är en försäkran om att äktenskapet är tillåtet enligt lagen. Hindersprövningen är i kraft i fyra månader.

Var kan man gifta sig?
Till exempel i någon av församlingens fem kyrkor eller i ett församlingshem. På hemsidan finns en närmare presentation av lokalerna. Vigseln kan också ske i hemmet, i naturen eller på någon annan lämplig plats.

Vad kan vi själva bestämma och vad hör så att säga till formuläret?
Prästen tar kontakt några veckor före vigseln för en träff med paret. Då går ni tillsammans igenom vad en vigsel innebär, praktiska arrangemang, val av musik och så vidare.

Kan vi ha en vigselpräst som inte arbetar i Vasa svenska församling?
Ja.

Vad är lysning?
Lysning innebär att prästen kungör det tilltänkta äktenskapet i en högmässa före vigseln. Lysningen är frivillig och görs enligt överenskommelse.

Har personalen i församlingen tystnadsplikt?
Ja.

Vigselmusik

Församlingens kantorer hjälper gärna till vid valet av vigselmusik.

Lista med exempel på vigselmusik (pdf 110 kB)

 

Kontaktuppgifter

Skolhusgatan 26 A,
PB 78, 65100 VASA
e-post: pastorsexpedition.vasa@evl.fi, fornamn.efternamn@evl.fi
Öppet må–fre kl. 9.00–16.00
Sommartid 1.6–31.8 kl. 9.00–15.00
tfn +358 6 326 1309Ytterliga information om vigsel finns på Evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.

Bokningar
Hindersprövning
Att tänka på
Vigselmusik
Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad 14.03.2018 kl. 11:43 av