Jordfästning

Bokningar
Begravningsväsendet
Sorgegrupp
Kontaktuppgifter

Vid dödsfall kan man vända sig till pastorskansliet eller till en begravningsbyrå. En jordfästning innebär att man ber för den avlidne och de sörjande och viger stoftet av den avlidne till gravens ro. Söndagen efter jordfästningen ber församlingen för den avlidne i högmässan. På Allhelgons dag inleds högmässan i Trefaldighetskyrkan med ljuständning för alla som gått bort under det senaste året. Ytterligare uppgifter om jordfästning hittas på evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.

Bokningar

Bokning av präst, kantor och kapell samt församlingslokal för minnesstunden sker via pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309.Bokning av gravplats sker via gravkontoret, tfn +358 44 480 8471.

Jordfästningsakter i anslutning till en begravning hålls i Uppståndelsekapellet på nya begravningsplatsen. Jordfästningarna förrättas vardagar onsdag till lördag. Drygt en timme reserveras för en förrättning i uppståndelsekapellen.

Begravningsväsendet

Vasa kyrkliga samfällighet har tre separata begravningsplatser. Gamla och Nya begravningsplatserna är belägna vid Vörågatan och Lillkyros begravningsplats i närheten av Lillkyro centrum.

Begravningsplatserna och användningen av dem regleras av lagarna om begravningsväsendet samt av reglementet och dispositionsplanen för begravningsplatserna.

På sidan begravningsväsendet finns information om gravar, begravningssätt, gravstenar och gravskötsel.

Sorgegrupp

Sorgegrupper startar både på hösten och på våren. Inbjudan till en sorgegrupp sänds till den avlidnes närmaste anhöriga några månader efter dödsfallet. Närmare information om sorgegruppen fås från pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309.

 

Kontaktuppgifter

Skolhusgatan 26 A,
PB 78, 65100 VASA
e-post: pastorsexpedition.vasa@evl.fi, fornamn.efternamn@evl.fi
Öppet må–fre kl. 9.00–16.00
Sommartid 1.6–31.8 kl. 9.00–15.00
tfn +358 6 326 1309Begravningsplatsens kontor

Vörågatan 1
65100 Vasa
Tfn +358 6 326 1471

Kontoret är öppet må–fre kl. 8.15–11.00 och 12.00–15.00Sidan uppdaterad 21.06.2017 kl. 20:52 av