Dop

I dopet lägger man sitt barn i Guds händer och genom dopet blir man medlem i den kristna församlingen. Dopet är ett evigt förbund mellan Gud och människan. Dopet kallas i den evangelisk-lutherska kyrkan för sakrament. Sakramenten är heliga handlingar som på ett synligt sätt talar om Guds kärlek och nåd. Kort efter dopet ber församlingen för barnet i högmässan.

Faddrar
Praktiska tips inför dopet
Anmälan om uppgifter
Kontaktuppgifter

Faddrar

Föräldrarna väljer åtminstone två faddrar till sitt barn. Faddrarna ska vara konfirmerade och höra till en evangelisk-luthersk församling. Barnet kan utöver det ha faddrar som hör till en annan kristen kyrka eller trosriktning som godkänner dop i den evangelisk-lutherska kyrkan. Om inte faddrarna har möjlighet att närvara vid dopet ska två dopvittnen finnas på plats. Fadderns uppgift är att stöda föräldrarna i den kristna fostran.

Praktiska tips inför dopet

Barnet döps gärna kring 2-månadersålder. Dopet kan ske till exempel i hemmet eller i någon av våra kyrkor eller församlingshemmen. Barnet kan också döpas i samband med en gudstjänst. Dopprästen och kyrkan kan bokas på pastorskansliet, tfn +358 6 326 1309. Vid behov kan samtidigt församlingens lokaler och dopkolt reserveras. Ifall föräldrarna väljer att använda annan präst än hemförsamlingens präst vid dopet fås dopattest, fadderbrev och dopljus från pastorskansliet.

Anmälan om uppgifter

Kom ihåg att ta med den bifogade blanketten Anmälan om uppgifter om barnet till doptillfället. Ni kan själv fylla i barnets namn och modersmål och underteckna blanketten. Uppge också faddrarnas namn, personbeteckning och församling. Ifall föräldrarna har olika modersmål kan föräldrarna fritt välja barnets modersmål (endast ett modersmål). Modersmålet kan senare korrigeras.

Enligt religionsfrihetslagen följer barnet moderns trossamfund. Barnet kan också följa faderns trossamfund, då görs anmälan om detta till pastorskansliet. Blanketterna finns på pastorskansliet.

Ytterligare information om dop finns på evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.

Dopträd

Trefaldighetskyrkan

I Trefaldighetskyrkan finns ett dopträd. I dopträdet hängs en duva för varje barn som döps i Vasa svenska och finska församling. Duvorna symboliserar fred, dopet och Den Helige Anden och duvans vita färg symboliserar oskuld och renhet. Trädet symboliserar församlingen.

Duvan hängs i trädet söndagen veckan efter dopet, i samband med att de döpta kungörs. På duvan står barnets förnamn och dopdatum. Dopträdet töms på duvor en gång i året när församlingen firar Babykyrka. I Babykyrkan uppmärksammas de barn som döpts under föregående år och familjen får då ta hem duvan. De familjer som inte har möjlighet att närvara vid Babykyrkan kan hämta duvan från pastorskansliet.

Sundom kyrka

I Sundom kyrka finns ett skilt dopträd, i vilket hängs ett löv för varje barn som döps i Sundom kapellförsamling. Dessa barn har ingen dopduva i Trefaldighetskyrkans dopträd.

Kontaktuppgifter

Skolhusgatan 26 A,
PB 78, 65100 VASA
e-post: pastorsexpedition.vasa@evl.fi, fornamn.efternamn@evl.fi
Öppet må–fre kl. 9.00–16.00
Sommartid 1.6–31.8 kl. 9.00–15.00
tfn +358 6 326 1309Sidan uppdaterad 28.03.2018 kl. 20:22 av