Ungdomar

Tjuvstart
Vinden
Hjälpledarutbildning
Kontaktuppgifter

 

Tjuvstart

Tjuvstart är en tonårsgrupp där man får prata om livet och livets stora frågor. Verksamheten riktar sig främst till ungdomar i åk 7–9. Som ledare fungerar församlingens ungdomsarbetsledare i samarbete med verksamhetsassistenter.

Tjuvstart hålls:
  • fredagar kl. 18–19 på Vinden i Sundom prästgård.

 

Vinden

Vinden är en öppet hus-verksamhet för 13–16-åringar i Sundom prästgård, på Vinden. Det är träffar med fri samvaro och gott sällskap, gemensam andakt och servering av kvällsbit. För verksamheten ansvarar ungdomsarbetsledare i samarbete med verksamhetsledare.

  • Vinden är öppen fredagar kl. 19–21.

 

Hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildningen är en verksamhet för konfirmerade ungdomar. Efter genomgången utbildning kan ungdomen fungera som ledare i församlingens verksamhet. Till innehållet hör att vara ledare i församlingen, på läger och i barnverksamheten, att leda lekar och hålla andakter.

Hjälpledarutbildningen inleds varje höst och sträcker sig över två terminer. Utbildningen sker främst på veckoslut, antingen som läger eller kursdagar. Undervisningen är över 40 timmar och kan på så sätt räknas som en kurs på andra stadiet.

 

Kontaktuppgifter

 

Pitkämäki Ihatsu Piritta
ungdomsarbetsledare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8342
Pitkamaki Ihatsu Piritta e

 

Tjuvstart
Vinden
Hjälpledarutbildning
Kontaktuppgifter

 

 

Sidan uppdaterad 09.10.2014 kl. 11:43 av Johanna Backholm