Musik

Sundomkören
Musikskola

En stor del av församlingens musikverksamhet hörs och syns i mässor, gudstjänster, andakter och förrättningar. Musikarbetet fångar också upp musik- och sångintresserade inom alla generationer.

I Sundom kapellförsamlings regi verkar en kör - Sundomkören. Dessutom upprätthåller Vasa svenska församling en musikskola för barn och ungdomar som vill ha enskild undervisning i olika instrument.

 

Sundomkören

Sundomkören uppträder i gudstjänster, musiktillfällen, konserter och i andra tillfällen som ordnas främst i Sundom kapellförsamling. Kören strävar till att framföra ett större projekt varje år i samarbete med någon orkester. Kören sjunger en mångsidig repertoar. Kören övar i Sundom prästgård tisdagar kl. 19-20.30. Välkommen med!

Heikius Monica
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8332

 

Musikskola

Vasa svenska församlings musikskola erbjuder musikundervisning för barn och ungdomar. Enskild undervisning ges i olika instrument bl.a. violin och piano. Gitarrundervisningen sker vanligen i små grupper. Sammanlagt ges 28 lektioner under ett läsår. Lektionerna är 20-30 minuter i veckan beroende på instrument. Gitarrrgrupperna träffas 45 minuter i veckan.

Eleverna ges tillfälle att uppträda på jul- och vårfester samt på matinéer. Även kursexamen kan avläggas via Kuulainstitutet.

Anmälan till musikskolan

Anmälningen till musikskolan i Vasa svenska församling sker i maj, sista anmälningsdag är 31 maj. Läsåret inleds i september och pågår till mitten av maj. Platsen för undervisningen är huvudsakligen Vasaesplanaden 3 och Skolhusgatan 26.

Anmälningsblanketten fylls i elektroniskt här.

Anmälningsblanketter fås också i psppersversion från pastorsexpeditionen på Skolhusgatan 26. Det går också att anmäla sig genom att skicka e-post till Dan Andersson i formen fornamn.efternamn(a)evl.fi.

Avgifter

Terminsavgiften för höstterminen 2012 är 127 euroa/elev och för vårterminen 2013 133 euro/elev.För en elev som deltar i gruppundervisning är avgiften 76 euro för höstterminen 2012 och 80 euroa för vårterminen 2013.Syskon- och biämnesrabatten är 50 % på terminsavgiften. En av rabatterna kan tillämpas, inte båda.

Andersson Dan
kantor, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8331

 

Sundomkören
Musikskola

Sidan uppdaterad 03.06.2013 kl. 15:05 av Johanna Backholm