Konfirmandarbete

I Sundom ordnas årligen en vinterskriftskola. Då träffas man en gång i veckan i Sundom prästgård efter skolan och åker till Alskat för ett eller två veckoslut. Som Sundombo kan man välja om man vill gå vinterskriftskolan i Sundom eller delta i nån annan av Vasa svenska församlings skriftskolgrupper, till exempel åka på lägerskriftskola till Alskat på sommaren.

Skriftskolan är en del av den dopundervisning som församlingen ger. I den unga människans liv utgör den ofta ett viktigt steg mot ett självständigare liv med ett större ansvar. Det är möjligt att delta i skriftskolan fast man inte är döpt och då kan man under skriftskolan besluta om man vill bli döpt och konfirmerad. Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Konfirmationen ger dig rätt att stå fadder, självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

Konfirmationsåldern i Vasa svenska församling är avvikande från de flesta församlingarna 16 år (man blir konfirmerad det år då man fyller 16). Vid behov ordnas skriftskola även för vuxna och på engelska.

Skribabroschyr 2015 (pdf 405 kB)

Anmälan
Konfirmandens kyrkogångsbok
Vett och etikett i kyrkan
Kontaktuppgifter

Anmälan

Det läsår du fyller sexton kan du gå i skriftskola. Du behöver inte vara medlem i Vasa svenska församling för att gå i skriftskola här. För de flesta sammanfaller skriftskolan med det år man börjar 9:an i högstadiet. Skriftskolan är till för alla som vill delta. Ett villkor för att bli konfirmerad är att man är döpt. Är du inte det kan du efter avslutad konfirmandundervisning bli döpt – om du vill.

Anmälningblanketten till skriftskolan 2015–2016 publiceras 31.8!

Sista veckan i september får du meddelande om vilken grupp du tillhör. Det finns 25 platser/grupp.

Till skriftskolan hör att man bekantar sig med verksamheten i den egna hemförsamlingen. Vinterskriftskolorna samlas regelbundet varje vecka och har sin konfirmation i april. De som väljer att gå på skriftskolläger på sommaren samlas också under vintern ungefär en gång i månaden. Skriftskollägren ordnas på Alskathemmet.

Vinter eller sommar?

Vinterskriftskolan samlas i regel en kväll i veckan – Centrumgruppen på ungdomsvåningen, Vasaesplanaden 3 E och Sundomgruppen på Vinden i Prästgården. Till bägge vinterskriftskolorna kan höra 1–2 helger på Alskat lägergård.

Sommarskriftskolornas huvudsakliga undervisning sker under sju dagar under sommaren på Alskat lägergård, där man bor i 2–3 personers rum. Under vinterhalvåret träffas grupperna 1–2 gånger per månad.

Skriftskolan är som ett lagspel

Vi behöver följa gemensamma spelregler där vi alla – konfirmander, ledare och personal – respekterar varandra. De viktigaste ledstjärnorna för vår gemenskap är därför respekt, hänsyn och omsorg. Som ett led i omsorgen vill vi redan nu påminna om att alla våra läger är rökfria.

Skriftskolor 2015–2016

Vinterskriftskolor

Plats

Tid

Konfirmation

Sundom

okt 2015 – april 2016
torsdagar

24.04.2016 kl 10 i Sundom kyrka

Centrum

okt 2015 – april 2016
onsdagar

24.04.2016 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan

 

Sommarskriftskolor

Plats

Läger

Konfirmation

Dagsskriba

06.6–10.6.2016

12.06.2016 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan

Alskat 1

16.6–21.6.2016

03.07.2016 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan

Alskat 2

27.6–02.7.2016

10.07.2016 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan

Alskat 3

05.7–10.7.2016

17.7.2016 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan

Alskat 4

13.7–18.7.2016

24.7.2016 kl. 13 i Trefaldighetskyrkan

 

Kostnader

Konfirmanden betalar för det läger som denna deltar i. I lägeravgiften ingår transporter, kost och logi samt försäkring. Undervisning och läromedel står församlingen för. Priset för ett sommarläger är 65,90 euro och ett weekendläger 19,40 euro (helg) / 9,70 euro (dag). Dagsskriftskolan kostar 45 euro. Vid behov finns det möjlighet till friplats.

 

Konfirmandens kyrkogångsbok

I kyrkogångsboken skall du under skriftskoltiden samla 10 påteckningar (6 st gudstjänster/mässor och 4 st samlingar). Info om gudstjänster/mässor och olika samlingar hittar du hemsidan, annonseringen i Vasabladet och Kyrkpressen på torsdagar och på anslagstavlor i församlingens utrymmen.

Om du under skriftskoltiden går på någon anhörigs vigsel, dop, jordfästning och/eller konfirmation får du påteckning från dessa. Detsamma gäller församlingens konserter, missionssamlingar, ungdomsbyråns evenemang, andakter med mera.

Vett och etikett i kyrkan

  • kom i tid!
  • lämna mp3-spelare och annan teknisk utrustning hemma
  • stäng av mobiltelefonen!
  • ta av dig ytterrocken och kepsar/mössor
  • sitt tyst och stilla, undvik att störa andra (respektera övriga kyrkogångsbesökare)
  • följ med i det som händer, anteckna i gudstjänstdagboken
  • delta i gemensam sång och läsning

 

Kontaktuppgifter

Hänninen Janne
församlingspastor, Vasa svenska församling
Hanninen Janne e


Ytterliga information om konfirmandarbetet finns på Evangelisk-lutherska kyrkans webbsida.

Sidan uppdaterad 28.08.2015 kl. 10:17 av Johanna Backholm