Gudstjänster

Gudstjänster firas i Sundom tre gånger i månaden, den första, tredje och fjärde söndagen. Den vanliga gudstjänsttiden är kl. 10 men en gång i månaden brukar också en kvällsgudstjänst firas. Vår strävan är att varje gudstjänst skall vara till för alla, barn, unga, medelålders och äldre. I samband med förmiddagsgudstjänsten finns också söndagsskola för barn i åldern 4–12 år.

Länk till sida med Sundom kyrkas kollektlista

Sidan uppdaterad 07.04.2015 kl. 10:02 av Johanna Backholm