10.11.18

I Vasa förhandsröstade 500 personer Share

När förhandsröstningen i församlingsvalet avslutades på lördag kväll 10.11.2018 hade 502 av Vasa svenska församlings röstberättigade medlemmar röstat.

I Vasa svenska församling finns 10 450 röstberättigade medlemmar. Förhandsröstningsprocenten i Vasa svenska församling är därmed är 4,8 procent.

Förhandsröstningsprocenten kan ännu justeras eftersom församlingsborna har haft möjlighet att rösta på alla förhandsröstningsställen i hela landet och brev med förhandsröster kan inkomma ännu nästa vecka.

I senaste församlingsvalet år 2014 var antalet röstande efter den sista förhandsröstningsdagen 708 personer och räknat i procent hade då 6,6 procent av de röstberättigade röstat.

Egentliga valdagen är 18 november

Den egentliga valdagen är söndagen den 18 november. Då har Vasa svenska församlings medlemmar möjlighet att rösta i Trefaldighetskyrkan kl. 11–20.

Rösträtt har alla som antecknats som medlemmar i Vasa svenska församling senast 15.8.2018 och som fyller 16 år senast på valdagen 18.11.

I Vasa svenska församling väljs 14 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 14 medlemmar till församlingsrådet. Kandidaterna hittas via www.församlingsvalet.fi och www.vasasvenskaförsamling.fi.

Gå till "NYHETER"