16.11.18

Hitta din kandidat i församlingens valbilaga Share

Vasa svenska församlings valbilaga delas ut till alla medlemshushåll som ett instick i Kyrkpressen torsdagen den 1 november. Valbilagan kan också läsas som en digital tidning.

I bilagan presenteras alla 26 kandidater med fotografi, titel, bostadsområde samt svar på 2–5 frågor.

Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige svarar på frågorna:

  1. Om Vasa och Korsholm fattar beslut om en kommunsammanslagning påverkas även församlingarna. På vilket sätt anser du att församlingarna i Vasa och Korsholm i så fall ska verka efter detta (t.ex. som självständiga församlingar eller en ny stor församling)?

  2. Var ska vi spara om Vasa kyrkliga samfällighets och församlingarnas ekonomi försämras ytterligare? Motivera ditt svar.

 

Kandidaterna till församlingsrådet har fått ge sin syn på följande frågor:

  1. Vilken är församlingens viktigaste uppgift?

  2. Vilka utmaningar står Vasa svenska församling inför de närmaste fyra åren?

  3. Vad kan församlingen göra för att stärka församlingsmedlemskapet?


Förhandsröstningen i valet ordnas 6–10.11, egentlig valdag är 18.11. Läs mera om församlingsvalet på Vasa svenska församlings valsida eller församlingsvalet.fi.

Gå till "NYHETER"