09.11.18

Förhandsröstningen går trögt i Vasa svenska församling Share

Vasa svenska församling har 10 450 röstberättigade medlemmar. På fredag kväll hade 456 av dessa röstat. I senaste valet var antalet röstande efter fyra dagar 610 personer. Förhandsröstningsprocenten är hittills 4,4 procent jämfört med 5,7 procent vid samma tidpunkt i valet 2014.

Förhandsröstningen fortsätter ännu på lördag 10.11. Då kan man rösta på pastorskansliet på Skolhusgatan 26 A våning 2 klockan 9–18.

Förhandsröstningsställena i Vasa har i år varit några färre den här gången. Förra gången kunde man förhandsrösta i Rewell Center under hela förhandsröstningsveckan. Denna gång ordnades istället förhandsröstning i Medborgarinfon under fyra dagar. Förhandsröstningen vid Academill ersattes den gång av förhandsröstning vid vetenskapsbiblioteket Tritonia. Precis som i senaste val har det ordnats förhandsröstning i Sundom och i Gerby.

– Jag tror att röstningsprocenten har påverkats av att vi i år inte är lika synliga i gatubilden. De som röstar i medborgarinfon har målmedvetet kommit dit för att rösta, medan man i Rewell center i senaste val kunde rösta i förbifarten, säger församlingssekreterare Anna-Karin Lärka.

Antalet kandidater är också färre den här gången. I senaste val var det totala antalet uppställda kandidater 31 till antalet, nu är det totala antalet kandidater 26 stycken. Många av kandidaterna kandiderar till både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

– Med färre kandidater blir det antagligen färre nära och kära som kommer till valbåset, säger Anna-Karin Lärka som en snabbanalys.

En annan förändring är att förhandsröstningsveckan har senarelagts med en vecka och ordnas den här gången tisdag–lördag istället för måndag–fredag som i senaste val.

Den egentliga valdagen är söndagen den 18 november. Då har Vasa svenska församlings medlemmar möjlighet att rösta i Trefaldighetskyrkan kl. 11–20. Rösträtt har alla som antecknats som medlemmar i Vasa svenska församling senast 15.8.2018 och som fyller 16 år senast på valdagen 18.11. I Vasa svenska församling väljs 14 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 14 medlemmar till församlingsrådet. Kandidaterna hittas via www.församlingsvalet.fi och www.vasasvenskaförsamling.fi.

Gå till "NYHETER"