Bokning av utrymmen

Vasa kyrkliga samfällighet har till sitt förfogande sex kyrkor, fyra församlingsgårdar, tre prästgårdar, tre lägergårdar samt klubb- och möteslokaler på olika håll i staden. Församlingslokalerna står till förfogande för alla samfällighetens församlingar.

Utrymmesbokningar
Kyrkliga familjefester
Lägergårdar
Allmänna anvisningar gällande Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen

Utrymmesbokningar

Telefonbetjäning vardagar kl. 9–11, tfn +358 44 480 8403
e-post: vaasan.tilavaraukset@evl.fi
Preliminära utrymmesbokningar kan också göras via en elektroniska utrymmeshyrningsblanketten.

För övriga tillfällen än kyrkliga fester i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen (t.ex. födelsedagsfester, konfirmationsfester, bröllopsfester, studentfester, evenemang och konserter) erläggs en avgift enligt den av gemensamma kyrkorådet godkända prislistan.

Prislista för hyrning av utrymme 2018 (pdf 60 kB)
Prislista för hyrning av utrymme 2019 (pdf 20 kB)

Om en präst önskas till festen görs bokningen via församlingarnas pastorsexpeditioner.

Allmänna anvisningar gällande Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen (pdf 70 kB)

Kyrkliga familjefester

Församlingsmedlemmar (Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta) kan avgiftsfritt boka utrymmen för 4–5 timmar för följande kyrkliga familjefester: minnesstund i samband med begravning (5 h) och dopfest (4 h). Dessa utrymmesbokningar görs via pastorsexpeditionerna.

Vasa svenska församling

tfn +358 6 326 1309
e-post: pastorsexpedition.vasa@evl.fi

Vaasan suomalainen seurakunta

tfn +358 6 326 1209
e-post: vaasan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Vähänkyrön seurakunta

tfn +358 6 477 8800
e-post: vahankyron.seurakunta@evl.fi

 

Lägergårdar

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar (Alskathemmet, Österhankmo lägergård och Lepikko lägergård) kan bokas för olika tillställningar. Lägergårdarna erbjuder också olika slags rekreations- och konferenspaket. Lägergårdarna bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Alskathemmet

Peter Back
tfn +358 44 480 8480
e-post peter.back@evl.fi

Österhankmo lägergård

Juha Koivisto
tfn +358 44 480 8484
e-post: juha.koivisto@evl.fi

Lepikko lägergård

Öppen 1.5–30.9
Jarmo Halmes
tfn +358 44 480 8482
e-post: jaana.taipalus@evl.fi

Lägergårdarnas prislista år 2018 (pdf 60 kB)
Lägergårdspaket 2018 (pdf 50 kB)

Lägergårdarnas prislista år 2019 (pdf 60 kB)
Lägergårdspaket 2019 (pdf 50 kB)

Allmänna anvisningar gällande Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen

Den som hyr utrymmet förbinder sig att följa myndigheternas anvisningar om största tillåtna personantal i utrymmet, samt övriga anvisningar gällande Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen. Om fler än 200 personer väntas till evenemanget, bör arrangören uppgöra en säkerhetsplan till räddningsverket senast två veckor före begivenheten. T.ex. i Trefaldighetskyrkan är det maximala antalet 900 personer på en gång, och antalet får inte överskridas ens tillfälligt.

Efter tillställningen bör alla fönster och dörrar stängas. Utrymmet bör vara i samma skick efter evenemanget som före. Den som hyr utrymmet gör en ytlig städning och plockar den rena disken från diskmaskinen i skåpen.

Arrangören förbinder sig att ersätta eventuella skador och t.ex. föremål som försvinner.

På bröllopsfester är det möjligt att i församlingens utrymmen med tillstånd av kyrkoherden utbringa en festskål, i övrigt är servering av alkohol förbjudet.

Utrymmet bör vara tomt kl. 23.00.

Allmänna anvisningar gällande Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen (pdf 70 kB)

Utrymmesbokningar
Kyrkliga familjefester
Lägergårdar
Allmänna anvisningar gällande Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen

Sidan uppdaterad 08.08.2018 kl. 02:29 av