Pastorskansliet

Via pastorskansliet kan Du beställa ämbetsbetyg, släktutredningar och uppgifter angående släktforskning. Lättast beställs uppgifterna via den elektroniska blanketten på sidan Ämbetsbevis och släktutredningar, se priser för intyg längre ner på sidan. Vi bokar präst, kantor och utrymmen för dop, vigsel och begravning.

Kontaktuppgifter

Skolhusgatan 26 A,
PB 78, 65100 VASA
e-post: pastorsexpedition.vasa@evl.fi, fornamn.efternamn@evl.fi
Öppet må–fre kl. 9.00–16.00
Sommartid 1.6–31.8 kl. 9.00–15.00
tfn +358 6 326 1309Engsbo Mona
byråföreståndare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8303

beställningar av ämbetsbevis, bokningar av förrättningar

Engsbo Mona
Lärka Anna-Karin
församlingssekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8301

kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet

Larka Anna Karin
Niemistö Ann-Charlotte
byråsekreterare, Vasa svenska församling
Telefon:+358 44 480 8302

beställningar av ämbetsbevis, bokningar av förrättningar

Niemisto Ann Charlotte

Priser

Priser för utdrag ur kyrkoböckerna enligt bilagan till kyrkostyrelsens cirkulär 9/2017.

Utdrag ur kyrkoböckerna

Lever-intyg (ämbetsbevis) med enstaka uppgifter om församlingsmedlem som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem.   avgiftsfria
Andra intyg som skrivs ut ur kyrkans gemensamma
medlemsdatasystem
  9 euro
Intyg som utfärdas manuellt:
   
a) Uppgiften hämtas ur familjeblad   9 euro
b) Uppgiften hämtas ur bokformade kyrkoböcker och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt eller dödsuppgifter eller kyrklig akt   9 euro

c) Uppgifter ur kyrkoböckerna som inte avses i punkt b; om två eller fler intyg med samma innehåll för olika ändamål beställs.

  30 euro för ett intyg + 7 euro för varje påföljande
Intyg för släktforskning < 30 minuter   30 euro
Intyg för släktforskning > 30 minuter  

30 euro + 15 euro för varje påbörjad halvtimme

Intyg för vetenskaplig forskning < 30 minuter   

30 euro

 
Intyg för vetenskaplig forskning > 30 minuter   

30 euro + 12 euro för varje påbörjad halvtimme

 
Kopia av släktutredning som finns på pastorskansliet eller centralregistret    9 euro 

 

Övriga avgifter

En expeditionsavgift på 5,50 euro tillkommer för avgiftsbelagt intyg som skickas per post samt eventuell postförskottsavgift.

Om fakturan på kundens begäran skickas till annan adress än intygets debiteras en avgift på 5,50 euro för sändningen av fakturan.

Betalningspåminnelse 5 euro.

Sorgeadresser

Vasa svenska församling säljer sorgeadresser till förmån för församlingens missions- och diakoniverksamhet vid pastorskansliet. Adresserna kostar 10 euro per styck. Det finns två olika motiv på adresserna med olika verser inuti.

sorgeadress inne2 sorgeadress ute

Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar,
Han för mig till vatten där jag finner ro.

(Ps. 23)

Jesus säger:
Jag är uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig,
han skall leva,
om han än dör.

(Joh 11:25)

Vykort

Det finns dubbla och enkla vykort av Trefaldighetskyrkan till försäljning vid pastorskansliet. Korten kostar 1 euro/st. Förtjänsten går till församlingens missions- och diakoniverksamhet.

dubbla kort5 enkla kort3
Sidan uppdaterad 23.08.2017 kl. 12:52 av