Ämbetsbevis och släktutredningar

Ämbetsbetyg, släktutredningar och uppgifter angående släktforskning kan beställas via pastorskansliet. Lättast beställs dessa via den elektroniska blanketten nedan. Se priser för utdrag ur kyrkoböckerna på sidan Pastorskansliet.

Personuppgifter för en person som är under 13 år får endast uppges av vårdnadshavaren.

Uppgifterna lagras i ett år efter att anmälningarna skickats in och raderas sedan. Församlingens dataskyddsbeskrivning (pdf 30 kB)

Uppgifter om personen som beställningen gäller

 /  / 
 /  / 

Flyttningsuppgifter (om de är kända)

 /  / 
 /  / 

Uppgifter om beställaren

Sidan uppdaterad 24.05.2018 kl. 21:12 av